ដឹស្តា ជូមីរ៉ាហ៍

ទីតាំងគម្រោង: តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ៦អា ទល់មុខជាមួយសាលាកសិកម្មព្រែកលាប។
ទំហំគម្រោង: 13 ហិចតា
ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់: 015 90 6789
អ៊ីម៉ែល:
 sale@penghuoth.com

Video