ដឹស្តា ឡៃត៍

ទីតាំងគម្រោង : តាមបណ្តោយលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ