$ 340,000 /ខែ

ដឹស្តា ដាយមិន ២

លក់ លក្ខណៈពិសេស
តាមបណ្តោយមហាវិថីសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន (៦០ ម៉ែត្រ) សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ

លក្ខណៈពិសេស

  • សួនច្បារ:
  • កន្លែងក្មេងលេង:

អាសយដ្ឋាន បើកចូលផែនទី

  • អាសយដ្ឋាន: តាមបណ្តោយមហាវិថីសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន (៦០ ម៉ែត្រ) សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ

វីដេអូ