ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ម៉ាស្ទើរី

លក់ លក្ខណៈពិសេស
នៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ២.៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីស្ពានព្រះមុនីវង្ស (ច្បារអំពៅ)

លក្ខណៈពិសេស

  • សួនច្បារ:

អាសយដ្ឋាន បើកចូលផែនទី

  • អាសយដ្ឋាន: នៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ២.៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីស្ពានព្រះមុនីវង្ស (ច្បារអំពៅ)

បរិស្ថានជុំវិញ

Traffic
67
Pollution
89