$ 340,000 /ខែ

ដឹស្តា ផ្លាទីនីម រ៉ូសវីល

លក់ លក្ខណៈពិសេស
នៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ២.៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីស្ពានព្រះមុនីវង្ស (ច្បារអំពៅ)

លក្ខណៈពិសេស

  • សួនច្បារ:
  • កន្លែងក្មេងលេង:

អាសយដ្ឋាន បើកចូលផែនទី

  • អាសយដ្ឋាន: នៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ២.៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីស្ពានព្រះមុនីវង្ស (ច្បារអំពៅ)

បរិស្ថានជុំវិញ

Traffic
67
Pollution
89