$ 340,000 /ខែ

ដឹស្តា មេរាហ្កាដិន

លក់ លក្ខណៈពិសេស
នៅលើផ្លូវ 50 ម៉ែត្រ សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ

លក្ខណៈពិសេស

  • សួនច្បារ:
  • កន្លែងក្មេងលេង:
  • អាងហែលទឹក:
  • ក្លឹបហាត់ប្រាណ:

អាសយដ្ឋាន បើកចូលផែនទី

  • អាសយដ្ឋាន: នៅលើផ្លូវ 50 ម៉ែត្រ សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ

បរិស្ថានជុំវិញ

Traffic
67
Pollution
89

វីដេអូ