$ 340,000 /ខែ

ផ្សារទំនើប ភីអេច អេកូម៉ល

Featured
រាជធានីភ្នំពេញ

លក្ខណៈពិសេស

    ​​​​​​​​
  • សួនច្បារ:

Address Open On Google Map

  • Address: រាជធានីភ្នំពេញ

Facilities

ទីប្រជុំជន
2 គីឡូម៉ែត្រ
ហាងលក់ទំនិញ
3 នាទី
មន្ទីរពេទ្យ
10 នាទី
សាលារ្យេន
25 នាទី
ព្រ​លាន​យន្តហោះ
20 គីឡូម៉ែត្រ

Video