លក្ខណៈពិសេស

  • ទំហំផ្ទះ 41 m2
  • បន្ទប់គេង 3
  • បន្ទប់ទឹក 2
  • ចំណតរថយន្ត 1
  • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • បន្ទប់ទទួលទានអាហារ
  • បន្ទប់ចម្អិនអាហារ
​​​​​​​​

បរិយាយ

មានក្នុងគម្រោង៖