$ 340,000 /ខែ

ដឹស្តា មុនីរ៉ាហ៍

លក់ លក្ខណៈពិសេស
តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦A ចំងាយ ៥០០ ម៉ែត្រពីសាលាកសិកម្មព្រែកលាប

លក្ខណៈពិសេស

  • សួនច្បារ:
  • កន្លែងក្មេងលេង:
  • ក្លឹបហាត់ប្រាណ:

អាសយដ្ឋាន បើកចូលផែនទី

  • អាសយដ្ឋាន: តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦A ចំងាយ ៥០០ ម៉ែត្រពីសាលាកសិកម្មព្រែកលាប