$ 340,000 /ខែ

ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស ២

លក់ លក្ខណៈពិសេស
តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ 2 គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស

លក្ខណៈពិសេស

អាសយដ្ឋាន បើកចូលផែនទី

  • អាសយដ្ឋាន: តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ 2 គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស