សូមស្វាគមន៍មកកាន់ បុរី ប៉េង ហួត

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ បុរី ប៉េង ហួត ដែលជា ក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ លើការអភិវឌ្ឍន៍ សំណង់ និង លំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បុរី ជាច្រើនប្រកប ដោយបទដ្ឋាន រួមជាមួយគុណភាពខ្ពស់ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានសក្តានុពល និងស្ថិតនៅចំបេះដូងនៃបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យើងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព ក្រៃលែងដែលអាចក្លាយជាជម្រើសដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់ លោកអ្នក។

គម្រោង ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន

មតិអតិថិជន របស់យើង

ព័ត៌មានថ្មី ចុងក្រោយ

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង