អំពីគម្រោង ដឹស្តា ព្រីមៀរ៍

ទីតាំង
តាមបណ្តោយផ្លូវ ៥៩៨ ចំងាយប្រមាណ ៤ គីឡូម៉ែត្រ ពីរង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី