អំពីគម្រោង ដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ 2

ទីតាំង
តាមបណ្តោយផ្លូវ ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ម៉ុង រិទ្ធី ចំងាយប្រមាណ ៦០០ម៉ែត្រ ពីរង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី